பனீர் மற்றும் அதன் அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

புரதத்தின் நல்ல ஆதாரம்.

எடை இழப்புக்கு நல்லது.

தசையை உருவாக்க உதவுகிறது.

இரத்த சர்க்கரையை நிர்வகிக்க உதவுகிறது.

எலும்புகள் மற்றும் பற்களுக்கு நல்லது.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது.

மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டத்தை குறைக்க உதவுகிறது.

மேலும் அறிய