பனீர் மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

புரதத்தின் வளமான ஆதாரம்.

எடை இழப்புக்கு சிறந்தது.

ஆரோக்கியமான தசைகள்.

சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

எலும்புகள் மற்றும் பற்களுக்கு நல்லது.

மூளையின் செயல்பாட்டைத் தூண்டுகிறது

மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது.