வேர்க்கடலை - அவை உங்களுக்கு ஆரோக்கியமானதா?

Dec 16, 2022

Mona Pachake

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

புரதத்தின் சிறந்த ஆதாரம்

நீண்ட காலம் வாழ வைக்கிறது

நீரிழிவு அபாயத்தை குறைக்கிறது

வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது

புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கிறது