அன்னாசி மற்றும் அதன் அழகு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

சளி மற்றும் இருமலுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது

எலும்புகளை வலுவாக்கும்

புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

கீல்வாதத்தின் அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது

உயர் இரத்த அழுத்தத்தைத் தடுக்கிறது

இரத்த உறைவு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது