அன்னாசி மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

சளி மற்றும் இருமலுக்கு சிகிச்சையளிக்கிறது

எலும்புகளை வலுவாக்கும்

பற்களுக்கு நல்லது

புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது

நல்ல செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

உங்கள் கண்களுக்கு நல்லது

கீல்வாதத்தின் அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது

மேலும் அறிய