பிஸ்தா மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்கு அதன் நன்மை

Author - Mona Pachake

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்கிறது

இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைக்கிறது

நரம்பு மண்டலத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

பார்வையை மேம்படுத்துகிறது

செரிமானத்தை சிறப்பாக செய்கிறது

மேலும் அறிய