மாதுளை தோல்கள் மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

சில தோல் நிலைகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க உதவலாம்

நாள்பட்ட நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கலாம்

காது கேளாமல் பாதுகாக்கலாம்

மூளையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தலாம்

புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராடும் பண்புகள் இருக்கலாம்

பல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம்

முடக்கு வாதம் சிகிச்சைக்கு உதவலாம்

மேலும் அறிய