மாம்பழத்தின் பிரபலமான வகைகள்

அல்போன்சா, தேவ்கட்.

கேசர், ஜூனாகத்.

லாங்க்ரா, வாரணாசி.

சௌன்சா, குருக்ஷேத்ரா.

சஃபேடா, பங்கனப்பள்ளி.

தோதாபுரி, தென்னிந்தியா.

நீலம், பான் இந்தியா.

தாசேரி, வட இந்தியா.