உருளைக்கிழங்கு மற்றும் அதன் அழகு நன்மைகள்

Nov 04, 2022

Mona Pachake

நிறத்தை மேம்படுத்துகிறது.

தோல் நிறத்தை பிரகாசமாக்குகிறது.

புரதம் நிறைந்தது.

வீக்கமடைந்த முகப்பருவை குறைக்கிறது.

குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளது.