குழந்தைகளுக்கான புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

முட்டைகள்.

சீஸ்.

கடலை வெண்ணெய்.

இறைச்சி, மீன் மற்றும் கோழி.

பருப்பு மற்றும் பிற பருப்பு வகைகள்.

ரொட்டி மற்றும் பாஸ்தா உள்ளிட்ட தானியங்கள்.

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்.

மேலும் அறிய