இரவு உணவிற்கு புரதம் நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

முட்டைகள்.

பாதாம்.

கோழியின் நெஞ்சுப்பகுதி.

பாலாடைக்கட்டி.

தயிர்.

பால்.

பருப்பு.

மேலும் அறிய