காய்கறிகளுக்கு புரதம் நிறைந்த உணவுகள்

பச்சை பட்டாணி

கீரை

சோளம்

வெண்ணெய் பழம்

அஸ்பாரகஸ்

காளான்கள்

உருளைக்கிழங்கு