சைவ உணவு உண்பவர்களுக்கு புரதம் நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பருப்பு.

சோயா பீன்ஸ்

டோஃபு.

வேர்க்கடலை.

பூசணி விதைகள்.

சுண்டல்.

பாதாம்.

மேலும் அறிய