முட்டையை விட அதிக புரதம் கொண்ட புரதம் நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

குயினோவா

டோஃபு

செட்டார் சீஸ்

பாதாம்

கருப்பு பீன்ஸ்

சுண்டல்

தயிர்

மேலும் அறிய