தசைகளை உருவாக்க புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

முட்டைகள்.

கோழியின் நெஞ்சுப்பகுதி.

சால்மன் மீன்.

மாட்டிறைச்சி.

சோயா.

பட்டாணி

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு வகைகள்.

மேலும் அறிய