புரதம் நிறைந்த சூப்பர்ஃபுட்கள்

முட்டைகள்.

பாதாம்.

கோழியின் நெஞ்சுப்பகுதி.

பால்.

பருப்பு.

மாட்டிறைச்சி.

தயிர்.