பூசணி விதைகள் - அவை ஆரோக்கியமானதா?

Nov 08, 2022

Mona Pachake

நீரிழிவு நோயின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்கிறது

இதய செயல்பாட்டை அதிகரிக்கிறது

றந்த தூக்கத்தை உறுதி செய்கிறது

சிறுநீர்ப்பை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

மக்னீசியம் அதிகம்

இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்கிறது