ஆரோக்கியமான உணவுக்கான விரைவான குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் உணவை அதிக நார்ச்சத்து மாவுச்சத்து கார்போஹைட்ரேட்டுகளை அடிப்படையாகக் கொள்ளுங்கள்.

பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் நிறைய சாப்பிடுங்கள்

அதிக மீன் மற்றும் இறைச்சி சாப்பிடுங்கள்

நிறைவுற்ற கொழுப்பு மற்றும் சர்க்கரையை குறைக்கவும்.

உப்பு மற்றும் சர்க்கரை குறைவாக சாப்பிடுங்கள்

சுறுசுறுப்பாக இருங்கள் மற்றும் ஆரோக்கியமான எடையுடன் இருங்கள்.

காலை உணவையும் குடிநீரையும் தவிர்க்காதீர்கள்