ஆரோக்கியமான உணவுக்கான குறிப்புகள்

Feb 16, 2023

Mona Pachake

உங்கள் உணவை அதிக ஃபைபர் உள்ளடக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொள்ளுங்கள்

பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் நிறைய சாப்பிடுங்கள்

அதிக மீன் சாப்பிடுங்கள்

உப்பு குறைவாக சாப்பிடுங்கள்

சுறுசுறுப்பாக இருங்கள் மற்றும் ஆரோக்கியமான எடையுடன் இருங்கள்.

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

காலை உணவை தவிர்க்க வேண்டாம்.