ராஸ்பெர்ரி மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

இரத்த அழுத்தத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.

இதயத்தை பாதுகாக்கிறது

இது நீரிழிவு அபாயத்தைக் குறைக்கும் பண்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம்

புற்றுநோயிலிருந்து பாதுகாக்கிறது

எடையை நிர்வகிக்க உதவுகிறது

இது சருமத்தைப் பாதுகாக்கும் பண்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம்

இது கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்கலாம்.