பச்சை தேன் - இவை ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Dec 09, 2022

Mona Pachake

ஆக்ஸிஜனேற்றத்தின் நல்ல ஆதாரம்.

இது பல பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மற்றும் பூஞ்சை எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

காயங்களை ஆற்றும்.

செரிமான பிரச்சனைகளை குணப்படுத்த உதவுகிறது.

தொண்டை புண் மற்றும் இருமல் ஆற்றும்.

மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது