உங்கள் உணவில் நார்ச்சத்து சேர்ப்பதற்கான காரணங்கள்

Sep 16, 2022

Mona Pachake

குடல் இயக்கங்களை இயல்பாக்குகிறது.

குடல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க உதவுகிறது.

கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்கிறது.

இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

ஆரோக்கியமான எடையை அடைய உதவுகிறது.

நீண்ட காலம் வாழ உதவும்.