உங்கள் உணவில் எலுமிச்சை சேர்க்க காரணங்கள்

Sep 20, 2022

Mona Pachake

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது.

நீரேற்றமாக இருக்க உதவுகிறது.

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

வைட்டமின் சி அதிகம்.

பொட்டாசியத்தை வழங்குகிறது

சிறுநீரக கற்களைத் தடுக்க உதவுகிறது.