தினமும் மாதுளை சாப்பிடுவதற்கான காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

சத்துக்கள் நிரம்பியது

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்தது

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு பண்புகள் இருக்கலாம்

இதய ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்கலாம்

சிறுநீர் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பண்புகள் இருக்கலாம்

உடற்பயிற்சி சகிப்புத்தன்மையை மேம்படுத்தலாம்

மேலும் அறிய