Yellow Star
Yellow Star

அதிக பிளம் சாப்பிடுவதற்கான காரணங்கள்

Nov 14, 2022

Mona Pachake

Yellow Star
Yellow Star

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

Yellow Star
Yellow Star

மலச்சிக்கலில் இருந்து விடுவிக்கிறது.

Yellow Star
Yellow Star

புற்றுநோய் வராமல் பாதுகாக்கிறது.

Yellow Star
Yellow Star

இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது.

Yellow Star
Yellow Star

கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்கிறது.

Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் எலும்புகளுக்கு நல்லது.

Yellow Star
Yellow Star

தழும்புகளின் தோற்றத்தை குறைக்கிறது.