உங்கள் உணவில் ஃபைபர் சேர்க்க காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

ஆரோக்கியமான எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

எடையை பராமரிக்க உதவுகிறது

வகை 2 நீரிழிவு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

இதய நோயை குறைக்கிறது

நன்மை செய்யும் குடல் பாக்டீரியாவை அதிகரிக்கிறது

சில புற்றுநோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

வழக்கமான குடல் இயக்கங்களுக்கு உதவுகிறது