உங்கள் உணவில் ஃபைபர் சேர்க்க காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

ஆரோக்கியமான எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

வகை 2 நீரிழிவு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

எடை அதிகரிப்பை கட்டுப்படுத்துகிறது

இதய நோய்களின் அபாயத்தை குறைக்கிறது

குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

சில புற்றுநோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

வழக்கமான குடல் இயக்கங்களுக்கு உதவுகிறது