அக்ரூட் பருப்புகள் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கான காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

அக்ரூட் பருப்புகள் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்தவை.

அவை ஆரோக்கியமான கொழுப்புகளை வழங்குகின்றன.

வால்நட்ஸ் குடல் மற்றும் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்.

அவை இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன.

அவை மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு பயனளிக்கும்.

வால்நட்ஸ் புற்றுநோய் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

அவை எடையை ஒழுங்குபடுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

மேலும் அறிய