பப்பாளி சாறு ஏன் சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்கான காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் நிரப்பப்பட்டது

காயம் குணப்படுத்த உதவலாம்.

நுண்ணுயிரிகளுக்கு எதிராக செயல்படலாம்.

பூஞ்சைகளின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கலாம்.

வயிற்றில் புண் உருவாவதைப் பாதுகாக்கலாம்.

மலேரியா எதிர்ப்பு பண்புகள் மலேரியாவைத் தடுக்கவும் சிகிச்சையளிக்கவும் உதவும்.

நீரிழிவு நோயை தடுக்கலாம்.