குங்குமப்பூ மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்...

Sep 23, 2022

Mona Pachake

மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது

புற்றுநோயை எதிர்க்கும் தன்மை கொண்டது

பசியை குறைக்கிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

இதய நோய் ஆபத்து காரணிகளை குறைக்கிறது

பெரியவர்களில் பார்வையை மேம்படுத்துகிறது