எள் விதைகள் மற்றும் குளிர்காலத்தில் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

பல்வேறு பொருட்கள் நிறைந்தவை

நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை ஆதரிக்கிறது

தோல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

நல்ல கொழுப்புகளின் நல்ல ஆதாரம்

எடை மேலாண்மைக்கு நல்லது

மேலும் அறிய