எள் - உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கான சில நன்மைகள் இங்கே

Feb 08, 2023

Mona Pachake

நார்சத்தின் நல்ல ஆதாரம்

கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்கிறது

தாவர புரதத்தின் சிறந்த ஆதாரம்

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது

பி வைட்டமின்களின் நல்ல ஆதாரம்

இரத்த அணுக்கள் உருவாக உதவுகிறது