செயற்கை இனிப்புகளின் பக்க விளைவுகள்

Author - Mona Pachake

எடை அதிகரிக்கும் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது

இனிப்பு உணவுகள் மீதான ஆசையை அதிகரிக்கிறது

செரிமான பிரச்சனைகளை அதிகரிக்கிறது

குடல் ஆரோக்கியத்தில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது

வளர்சிதை மாற்றக் கோளாறுகளின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது

இருதய ஆரோக்கியத்தில் சாத்தியமான தாக்கத்தை கொண்டுள்ளது

புற்றுநோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது