சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரையை உட்கொள்வதால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள்

Author - Mona Pachake

எடை கூடும்.

உங்கள் இதய நோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம்.

முகப்பரு வளர்ச்சியை அதிகரிக்கிறது

உங்கள் வகை 2 நீரிழிவு நோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.

உங்கள் புற்றுநோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம்.

உங்கள் மனச்சோர்வு அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம்.

தோல் வயதான செயல்முறையை துரிதப்படுத்தலாம்.