வெள்ளரிக்காயை அதிகமாக உட்கொள்வதால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள்

Author - Mona Pachake

இது நச்சுத்தன்மையுள்ளதாக நிரூபிக்க முடியும்

அதிகப்படியான திரவ இழப்பு

சிறுநீரக அமைப்புக்கு தீங்கு விளைவிக்கும்

செரிமான கோளாறுகளை ஏற்படுத்தலாம்

ஒவ்வாமை எதிர்வினைகளை ஏற்படுத்தலாம்

சிறுநீரக பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம்

உடல் எலக்ட்ரோலைட்டுகளின் சமநிலையின்மைக்கு வழிவகுக்கும்

மேலும் அறிய