அன்னாசிப்பழத்தை அதிகமாக உட்கொள்வதால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள்

Author - Mona Pachake

அன்னாசிப்பழத்தை உட்கொள்வதால் ஒரு சிலருக்கு ஒவ்வாமை ஏற்படலாம்

அன்னாசிப்பழம் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது

ப்ரோமெலைன் என்பது அன்னாசி பழச்சாறு மற்றும் தண்டில் காணப்படும் ஒரு நொதி ஆகும்

இந்த நொதி நாம் அன்னாசிப்பழத்தை உட்கொள்ளும்போது நம் உடலில் எதிர்வினைகளை ஏற்படுத்துவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது

அன்னாசி சில வகையான மருந்துகள் அளிக்கும் மொத்த பலன்களை தடுக்கலாம்

நெஞ்சு வலி

காய்ச்சல் மற்றும் தலைச்சுற்றல்

மேலும் அறிய