முட்டையை விட அதிக புரதம் கொண்ட தின்பண்டங்கள்

Author - Mona Pachake

குயினோவா

டோஃபு

பாலாடைக்கட்டி

பாதாம்

கருப்பு பீன்ஸ்

கிரேக்க தயிர்

மேலும் அறிய