வைட்டமின் கே இன் ஆதாரங்கள்

ப்ரோக்கோலி

கிவி

அவகோடா

வோக்கோசு

முட்டைக்கோஸ்

கீரை