எடை இழப்புக்கு மசாலா மற்றும் மூலிகைகள் உதவும்

Author - Mona Pachake

மஞ்சள்.

இஞ்சி.

கருமிளகு.

சீரகம்.

ஏலக்காய்.

இலவங்கப்பட்டை.

பெருஞ்சீரகம்.