கரும்பு சாறு - ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உடனடி ஆற்றல் ஊக்கத்தை வழங்குகிறது

செரிமானத்தை எளிதாக்குகிறது

மஞ்சள் காமாலைக்கு தீர்வு

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கிறது

புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது

கல்லீரல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது

மேலும் அறிய