உங்கள் உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்க கோடைக்கால மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

புதினா.

கொத்தமல்லி.

பெருஞ்சீரகம் விதைகள்.

அலோ வேரா.

கெமோமில்.

துளசி.

மஞ்சள்.

மேலும் அறிய