தினமும் குடிக்கக்கூடிய கோடைகால சாறுகள்

Author - Mona Pachake

தேங்காய் தண்ணீர்.

எலுமிச்சை சாறு

மோர்.

தர்பூசணி சாறு.

கரும்பு சாறு.

ஆப்பிள் சாறு.

வெள்ளரி சாறு.

மேலும் அறிய