கோடை சிறப்பு இனிப்புகள்

மாம்பழ மூஸ்

தர்பூசணி மற்றும் லிச்சி கிரானிட்டா

ஜாமூன் மற்றும் புதினா

தர்பூசணி ஜெல்லி

குல்ஃபி

கசாட்டா

பாதாமி ஐஸ்கிரீம்