கோடைகால சிறப்பு பழங்கள்

தர்பூசணி

முலாம்பழம்

லிச்சி.

மாம்பழம்

எலுமிச்சை

பலாப்பழம்.

திராட்சை