சூரியகாந்தி விதைகள் - அவை ஆரோக்கியமானதா?

Dec 19, 2022

Mona Pachake

சக்திவாய்ந்த ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

புற்றுநோய்களில் இருந்து பாதுகாக்கிறது

நீரிழிவு மேலாண்மைக்கு உதவுகிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும்

தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது.