கோடையில் சூப்பர்ஃபுட்கள்

புளுபெர்ரி.

கீரை.

காலிஃபிளவர்.

எலுமிச்சை.

தர்பூசணி.

ஸ்ட்ராபெர்ரி.

கிவி

அஸ்பாரகஸ்.