இந்த கோடையில் வைட்டமின் டி நிறைந்த சூப்பர்ஃபுட்கள்

Author - Mona Pachake

முட்டை கரு

வலுவூட்டப்பட்ட தானியங்கள்

சீஸ்

எண்ணெய் மீன்

சால்மன் மீன்

சூரை மீன்

மத்தி மீன்கள்

தயிர்

மேலும் அறிய