கிராம்புகளின் ஆச்சரியமான நன்மைகள்

Feb 22, 2023

Mona Pachake

முக்கியமான சத்துக்களை கொண்டுள்ளது.

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் அதிகம்.

புற்றுநோயிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது.

பாக்டீரியாவைக் கொல்லும்.

கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

இரத்த சர்க்கரையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கிறது.