சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஆரோக்கியமான பார்வையை ஆதரிக்கிறது

நல்ல செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது

புற்றுநோய் அபாயத்தைத் தடுக்க உதவும்

இதய ஆரோக்கியத்தின் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவும்

மூளை செயல்பாட்டை அதிகரிக்க

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது