புளி மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Dec 30, 2022

Mona Pachake

ஆக்ஸிஜனேற்றத்தின் வளமான ஆதாரம்.

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு பண்புகளை கொண்டுள்ளது.

இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் கொலஸ்ட்ராலை மேம்படுத்துகிறது.

கல்லீரல் பாதுகாப்பு நன்மைகளை வழங்குகிறது.

இயற்கையான ஆண்டிமைக்ரோபியல் நன்மைகளை வழங்குகிறது.

நீரிழிவு எதிர்ப்பு விளைவுகளை வழங்குகிறது.